Contact: info@stichtingwittemus.nl  

Evolved from Kees Heij's Archives:

Sparrow Research Archives
Online

Aim; make more knowledge on sparrows available worldwide.
Make this knowledge more easily accessible for everybody interested.
english spoken | german spoken | french spoken | dutch spoken | no item yet | sparrow speak | contact
  dutch spoken:
  author's name: A B C D E F
  author's name: G H I J K L M
  author's name: N O P Q R S
  author's name: T U V W X Y Z
  translation siteResearch and articles in Dutch (Nederlands)

Here you will find articles and research on sparrows, and related to sparrows, that are written in Dutch/Nederlands.


Huismus Bescherming Nederland (chair E.F. Karman) (not dated)
"Habitat Elementen van de Huismus"
Essentiele Functionele Leefomgeving van de Huismus .

Beschrijving van de 10 habitat elementen die essentieel zijn voor het broedsucces, en daarmee voor de Staat van Instandhouding, van Huismussen.

Heij, CJ (not dated)
"poëtic picture".
Picture with a discription of the life of a house sparrow.

Mentink, P ( 1980 )
"Een Doodgewone Vogel".
Doctoraalscriptie.

Morzer Bruijns, M.F. ( 1963 )
"De dichtheid van broedvogelbevolkingen in bebouwde kommen".
Article in magazine "de levende natuur".

Salm. M. (2007 )
"Het Voorkomen van de Huismus (passer domesticus), in Relatie tot Voedselaanbod, Broedgelegenheid en Mogelijkheid tot Dekking tegen Predatoren".
Nooit gepubliceerd onderzoek i.h.k.v. Bacheloropleiding Biologie Centrum voor Milieuwetenschappen, Afdeling Milieubiologie Universiteit Leiden.

Vellenga, J. ( 1916 )
"Huismusschen te Rotterdam".
Article on roosting House Sparrows, anecdote, published in magazine Ardea.

Visser, C. ( 1977 )
"De "doodgewone" huismus".
Article in magazine "Vanellus".
  © 1997 - 2015 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates